Selecteer een pagina
BijenTotem

BijenTotems voor Refubees:

de stad als natuurreservaat

 

Groen

De BijenTotem maakt de buurt toegankelijk voor bijen,is een circulair systeem, en verwerkt GFT-afval.

Sociaal

Buurtbewoners zorgen samen voor een bedreigde bijensoort, in hun eigen buurt.

Kunst

De BijenTotem staat in een publieke ruimte in de buurt en viert het verbond van mens en bij.

bloem

De binnenstad als natuurreservaat

De binnenstad als natuur reservaat

Er zijn 360 verschillende soorten wilde bijen in Nederland. Maar één daarvan is de honingbij. Alle andere soorten zijn wilde bijen, en zij zijn veruit het belangrijkst voor de biodiversiteit, want zij zorgen voor kwaliteitsbestuiving. Elke soort zorgt voor bevruchting van specifieke plantensoorten.

Maar wilde bijensoorten sterven massaal uit op het platteland. Pesticiden vervuilen grond- en oppervlaktewater. Monoculturen en vernietiging van nestgelegenheden verkleinen het leefgebied verder. De bij is een vluchteling geworden die onderdak en eten nodig heeft: de RefuBee! Wetenschappelijk aangetoond is dat bijen in binnensteden kans hebben te overleven. Daarom moeten we dringend leefbare situaties creëren om verder uitsterven te voorkomen en zo gelijk de biodiversiteit in de stad te verbeteren.

  Hoe werkt de BijenTotem

Hoe werkt de BijenTotem

BijenTotems horen bij een buurt en staan in de openbare ruimte. Ze zijn daarom onlosmakelijk verbonden met beleid en beheer van de gemeentes waar ze staan. Maar allerlei organisaties kunnen helpen een BijenTotem in een buurt te krijgen, zoals woningbouwcorporaties en VVE’s, winkeliers en ondernemers, groene organisaties en stadsboerderijen, buurtcentra en scholen. Artifex helpt geïnteresseerde gemeentes en organisaties om BijenTotem-projecten op maat te realiseren. Kunstenaar Hans Kalliwoda is altijd betrokken bij de bouw en bij programma in de buurt. Voor de ecologische aspecten van het project hebben wij ondersteuning van o.a. Naturalis, bijenexperts en natuurvriendelijke kwekerijen. En Schoolbuurtwerk biedt een ondersteunend educatietraject voor basisscholen dat er op gericht is het leefgebied van de wilde bij in de buurt te vergroten.

  De weg naar een BijenTotem

De weg naar een BijenTotem

BijenTotems horen bij een buurt en staan in de openbare ruimte. Ze zijn daarom onlosmakelijk verbonden met beleid en beheer van de gemeentes waar ze staan. Maar allerlei organisaties kunnen helpen een BijenTotem in een buurt te krijgen, zoals woningbouwcorporaties en VVE’s, winkeliers en ondernemers, groene organisaties en stadsboerderijen, buurtcentra en scholen.

Artifex helpt geïnteresseerde gemeentes en organisaties om BijenTotem-projecten op maat te realiseren. Kunstenaar Hans Kalliwoda is altijd betrokken bij de bouw en bij programma in de buurt. Voor de ecologische aspecten van het project hebben wij ondersteuning van o.a. Naturalis, bijenexperts en natuurvriendelijke kwekerijen.
En Schoolbuurtwerk biedt een ondersteunend educatietraject voor basisscholen dat er op gericht is het leefgebied van de wilde bij in de buurt te vergroten.

Hans Kalliwoda

BeeTotems for RefuBees is een project van interventiekunstenaar Hans Kalliwoda. Hij bouwt de BijenTotems en is betrokken bij alle buurtprojecten met BijenTotems. Sinds 2010 is hij gefocust op de problematiek van biodiversiteit en bestuivers. Op www.bijgeloof.nu licht hij zijn visie en interventies toe.

Waar staan de BijenTotems

Waar staan de BijenTotems

BeeTotem Jan Mensplein
BeeTotem Palmgracht
BeeTotem Admiralengracht
Chr. Huygensplein

Meer weten over BijenTotems?

 

Blindpainters

Amsterdam

info@blindpainters.org

06 553 563 43

Privacy informatie

Blindpainters

Amsterdam

info@blindpainters.org

06 553 563 43

Privacy informatie

Website: iFolio

Privacyverklaring

Disclaimer

Website: iFolio

Privacyverklaring

Disclaimer

nl_NL